Platforma zmian

Jak słusznie zauważył Profesor Robert Brinkerhoff oczekiwanie, że szkolenie przyniesie poprawę wskaźników biznesowych, to jak założenie, że doskonała uroczystość ślubna zagwarantuje udane małżeństwo. W jednym i w drugim wypadku trzeba się sporo napracować. Według tego autora tylko 15% uczestników wdraża z sukcesem to, czego się nauczyli na szkoleniu. Pozostali nie radzą sobie z transferem wiedzy i umiejętności z sali szkoleniowej na stanowisko pracy.

Jednym z rozwiązań, z którego warto skorzystać, aby usprawnić proces transferu wiedzy i umiejętności z sali szkoleniowej na stanowisko pracy  jest platforma zmian – narzędzie, które zapewnia monitoring efektów szkolenia. W proces zaangażowani są uczestnicy szkoleń, coach (może to być bezpośredni przełożony, coach zewnętrzny, itp.) oraz trener, który prowadzi szkolenie oraz monitoruje cały proces, zaczynając od analizy potrzeb, a na ocenie efektywności szkolenia, kończąc. Na pierwszym etapie kluczowe są odpowiedzi na pytania: Jakie są potrzeby biznesowe? Co uczestnicy powinni robić lepiej na stanowisku pracy? Kiedy już mam odpowiedzi, powinniśmy sformułować precyzyjne cele, a później przygotować zestaw aktywności, które są do zrealizowania przez uczestników po zakończonym szkoleniu. Zadania otrzymuje również bezpośredni przełożony, ten proces wsparcia konkretnych umiejętności trwa przez kilka miesięcy. Trener na bieżąco obserwuje aktywności poszczególnych osób, jest także wsparciem wtedy, kiedy uczestnicy potrzebują jego pomocy. Platforma przypomina wyglądem inne portale społecznościowe, jest przyjazna dla uczestników, dodatkowo wspiera interakcje między uczestnikami.

Jakie są rezultaty tego typu działań? Wyniki przeprowadzonych badań z wykorzystaniem platformy zmian po szkoleniu pokazuje, że zwrot z inwestycji będzie dotyczył 80% uczestników w przeciwieństwie do wcześniejszego przykładu po standardowym szkoleniu (15%).