Akademia Trenera ROI

Zapraszamy do najbardziej kompleksowej Akademii Trenera, dzięki której uczestnicy zdobędą umiejętności prowadzenia szkoleń, a także oceny efektywności, łącznie z poziomem zwrotu z inwestycji. Naszym celem jest przygotowanie osób do zarządzania całym procesem rozwojowym pracowników w organizacji.

 

Moduł 1. Rezultaty projektów rozwojowych i szkoleniowych w organizacji zgodne z metodologią ROI
 • Efektywne i nieefektywne projekty rozwojowe
 • Ustalanie rezultatów oraz celów szkoleniowych

Moduł 2. Analiza potrzeb rozwojowych i szkoleniowych
 • Analiza potrzeb biznesowych
 • Metody analizy potrzeb
 • Konstruowanie narzędzi analizy potrzeb

Moduł 3. Metody prowadzenia szkoleń. Sztuka prezentacji  w trakcie warsztatów i szkoleń
 • Przygotowanie prezentacji
 • Sposób prezentacji

Moduł 4. Metody prowadzenia szkoleń. Prowadzenie dyskusji
 • Określenie celu dyskusji
 • Umiejętności facylitowania

Moduł 5. Metody prowadzenia szkoleń. Symulacje i ćwiczenia praktyczne
 • Bezpieczne prowadzenie metod
 • Rola informacji zwrotnej

Moduł 6. Metody prowadzenia szkoleń. Studium przypadku
 • Praca na postawach uczestników szkolenia
 • Analiza sytuacji krytycznych

Moduł 7. Konstruowanie programów szkoleniowych na stawionych na rezultaty
 • Przygotowanie planu szkolenia
 • Ustalenie harmonogramu zajęć

Moduł 8. Ocena efektywności programów szkoleniowych – ROI
 • Plan gromadzenia danych
 • Przygotowanie narzędzi oceny efektywności szkolenia
 • Zwrot z inwestycji w projekt rozwojowy

Moduł 9. Coaching w pracy trenera
 • Sytuacje w których warto zastosować coaching
 • Umiejętności coacha