Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Szkolenie otwarte-Kraków

PROGRAM SZKOLENIA – ROI (RETURN OF INVESTMENT) szkolenie na licencji ROI Institute

 

CELE SZKOLENIA  

 

Po zakończeniu warsztatów, uczestnicy powinni umieć:

  • Przygotować analizę biznesową dla ROI
  • Opracować cele programu na wszystkich poziomach
  • Wyjaśnić jak działa ROI
  • Identyfikować 12 zasad prowadzenia projektu ROI
  • Opisać 10 kroków w metodologii ROI
  • Zaplanować kroki wdrożenia ROI

W ciągu dwóch tygodni po zakończeniu warsztatów, uczestnicy powinni umieć:

  • Poprowadzić spotkanie dotyczące ROI dla decydentów
  • Opracować cele na poziomie 3 i 4 konkretnych programów szkoleniowych

 

ZAGADNIENIE CELE METODY CZAS
1. Czym jest ROI?

 

Ø  Co oznacza wartość inwestycji szkoleniowej?

Ø  „Nowa” definicja wartości

Ø  Metodologia ROI

Ø  Kalkulacja ROI

Ø  5 elementów, które składają się na system oceny

Ø  12 kluczowych zasad ROI

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 

Ø  Wiedział, na czym polega metodologia ROI

Ø  Znał 10 najważniejszych kroków w procesie ROI

Ø  Znał proces oceny efektywności opracowany przez Jacka Philipsa

Ø  Umiał wykonać kalkulację ROI

Ø  Prezentacja

Ø  Studium przypadku

Ø  Ćwiczenie praktyczne

Ø  Dyskusja

3 h
2.Planowanie ROI

Ø  Kryteria wyboru programów szkoleniowych do oceny na 4 lub 5 poziomie

Ø  Precyzowanie celów szkoleniowych na poszczególnych etapach oceny

Ø  Łańcuch wpływu

Ø  Model V-powiązanie analizy potrzeb biznesowych z oceną efektywności

Ø  Gromadzenie danych w trakcie i po zakończeniu programu

Ø  Wybór odpowiednich metod gromadzenia danych

Ø  Czynniki wpływające na gromadzenie danych

Ø  Analiza planu ROI

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

Ø  Umiał opracować cele programów szkoleniowych na różnych poziomach

Ø  Umiał zastosować model procesu zwrotu z inwestycji

Ø  Umiał stosować metody gromadzenia danych twardych i miękkich

 

Ø  Kwestionariusz

Ø  Ćwiczenie praktyczne

Ø  Prezentacja

Ø  Praca w małych grupach

Ø  Studium przypadku

4, 5 h
  1. Izolowanie efektów szkolenia

 

Ø  Metody izolowania efektów szkolenia

Ø  Wykorzystanie metody grup kontrolnych

Ø  Analiza trendu

Ø  Szacowanie

Ø  Wiarygodność wskaźników

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 

Ø  Znał metody izolowania efektów programu szkoleniowego

Ø  Świadomy, w jakich sytuacjach może zastosować odpowiednie metody

 

Ø  Studium przypadku

Ø  Dyskusja

Ø  Prezentacja

 

 

 

 

 

 

 

3 h
4. Przekształcanie efektów programu w wartości pieniężne

 

Ø  Metody konwersji danych

Ø  Ocena wiarygodności metod konwersji

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 

Ø  Wiedział, w jaki sposób  przekształca się efekty programu na wartości finansowe

Ø  Umiał dokonać konwersji danych

 

 

Ø  Studium przypadku

Ø  Dyskusja

Ø  Ćwiczenie praktyczne

Ø  Prezentacja

 

Ø   

2 h
5. Klasyfikacja i kalkulacja kosztów programu

 

Ø  Znaczenie kosztów całkowitych

Ø  Kategorie kosztów

Ø  Identyfikacja i monitorowanie kosztów odpowiedniego programu

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 

Ø  Umiał klasyfikować koszty programu

 

 

 

Ø  Studium przypadku

Ø  Dyskusja

Ø  Prezentacja

 

 

1 h
6. Implementacja ROI

Ø  Interpretacja wskaźnika ROI

Ø  Informowanie o wynikach

Ø  Identyfikacja i usuwanie barier dla realizacji procesu ROI

Ø  Prognozowanie ROI

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 

Ø  Umiał zaplanować proces wdrożenia metodologii ROI

 

 

Ø  Studium przypadku

Ø  Dyskusja

Ø  Ćwiczenie praktyczne

Ø  Prezentacja

 

 

1,5 h

Czym właściwie jest ROI?

Wielu z Was wchodząc na tę stronę pewnie zastanawia się, czym właściwie jest ROI i dlaczego warto poznać tę metodę. W skrócie – to najbardziej wiarygodna metoda obliczania zwrotu z inwestycję w szkolenia, programy rozwojowe czy w procesy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.  Autorem jest dr Jack J. Phillips. W Polsce najbardziej doświadczoną i certyfikowaną konsultantką ROI współpracującą z Jackiem I Patti Phillips jest dr Małgorzata Mitoraj Jaroszek.

 W czym może Ci pomóc ROI?

Dzięki tej metodzie będziesz mógł przedstawić osobom decyzyjnym w organizacji zmiany, które wystąpiły po projekcie szkoleniowym, nie tylko na poziomie reakcji, ale także na poziomie wskaźników biznesowych. Jak to zrobić? Zainteresowany? O tym w kolejnym wpisie

Platforma zmian

Jak słusznie zauważył Profesor Robert Brinkerhoff oczekiwanie, że szkolenie przyniesie poprawę wskaźników biznesowych, to jak założenie, że doskonała uroczystość ślubna zagwarantuje udane małżeństwo. W jednym i w drugim wypadku trzeba się sporo napracować. Według tego autora tylko 15% uczestników wdraża z sukcesem to, czego się nauczyli na szkoleniu. Pozostali nie radzą sobie z transferem wiedzy i umiejętności z sali szkoleniowej na stanowisko pracy.

Jednym z rozwiązań, z którego warto skorzystać, aby usprawnić proces transferu wiedzy i umiejętności z sali szkoleniowej na stanowisko pracy  jest platforma zmian – narzędzie, które zapewnia monitoring efektów szkolenia. W proces zaangażowani są uczestnicy szkoleń, coach (może to być bezpośredni przełożony, coach zewnętrzny, itp.) oraz trener, który prowadzi szkolenie oraz monitoruje cały proces, zaczynając od analizy potrzeb, a na ocenie efektywności szkolenia, kończąc. Na pierwszym etapie kluczowe są odpowiedzi na pytania: Jakie są potrzeby biznesowe? Co uczestnicy powinni robić lepiej na stanowisku pracy? Kiedy już mam odpowiedzi, powinniśmy sformułować precyzyjne cele, a później przygotować zestaw aktywności, które są do zrealizowania przez uczestników po zakończonym szkoleniu. Zadania otrzymuje również bezpośredni przełożony, ten proces wsparcia konkretnych umiejętności trwa przez kilka miesięcy. Trener na bieżąco obserwuje aktywności poszczególnych osób, jest także wsparciem wtedy, kiedy uczestnicy potrzebują jego pomocy. Platforma przypomina wyglądem inne portale społecznościowe, jest przyjazna dla uczestników, dodatkowo wspiera interakcje między uczestnikami.

Jakie są rezultaty tego typu działań? Wyniki przeprowadzonych badań z wykorzystaniem platformy zmian po szkoleniu pokazuje, że zwrot z inwestycji będzie dotyczył 80% uczestników w przeciwieństwie do wcześniejszego przykładu po standardowym szkoleniu (15%).