Archiwum kategorii: Bez kategorii

Szkolenie otwarte-Kraków

PROGRAM SZKOLENIA – ROI (RETURN OF INVESTMENT) szkolenie na licencji ROI Institute

 

CELE SZKOLENIA  

 

Po zakończeniu warsztatów, uczestnicy powinni umieć:

  • Przygotować analizę biznesową dla ROI
  • Opracować cele programu na wszystkich poziomach
  • Wyjaśnić jak działa ROI
  • Identyfikować 12 zasad prowadzenia projektu ROI
  • Opisać 10 kroków w metodologii ROI
  • Zaplanować kroki wdrożenia ROI

W ciągu dwóch tygodni po zakończeniu warsztatów, uczestnicy powinni umieć:

  • Poprowadzić spotkanie dotyczące ROI dla decydentów
  • Opracować cele na poziomie 3 i 4 konkretnych programów szkoleniowych

 

ZAGADNIENIE CELE METODY CZAS
1. Czym jest ROI?

 

Ø  Co oznacza wartość inwestycji szkoleniowej?

Ø  „Nowa” definicja wartości

Ø  Metodologia ROI

Ø  Kalkulacja ROI

Ø  5 elementów, które składają się na system oceny

Ø  12 kluczowych zasad ROI

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 

Ø  Wiedział, na czym polega metodologia ROI

Ø  Znał 10 najważniejszych kroków w procesie ROI

Ø  Znał proces oceny efektywności opracowany przez Jacka Philipsa

Ø  Umiał wykonać kalkulację ROI

Ø  Prezentacja

Ø  Studium przypadku

Ø  Ćwiczenie praktyczne

Ø  Dyskusja

3 h
2.Planowanie ROI

Ø  Kryteria wyboru programów szkoleniowych do oceny na 4 lub 5 poziomie

Ø  Precyzowanie celów szkoleniowych na poszczególnych etapach oceny

Ø  Łańcuch wpływu

Ø  Model V-powiązanie analizy potrzeb biznesowych z oceną efektywności

Ø  Gromadzenie danych w trakcie i po zakończeniu programu

Ø  Wybór odpowiednich metod gromadzenia danych

Ø  Czynniki wpływające na gromadzenie danych

Ø  Analiza planu ROI

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

Ø  Umiał opracować cele programów szkoleniowych na różnych poziomach

Ø  Umiał zastosować model procesu zwrotu z inwestycji

Ø  Umiał stosować metody gromadzenia danych twardych i miękkich

 

Ø  Kwestionariusz

Ø  Ćwiczenie praktyczne

Ø  Prezentacja

Ø  Praca w małych grupach

Ø  Studium przypadku

4, 5 h
  1. Izolowanie efektów szkolenia

 

Ø  Metody izolowania efektów szkolenia

Ø  Wykorzystanie metody grup kontrolnych

Ø  Analiza trendu

Ø  Szacowanie

Ø  Wiarygodność wskaźników

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 

Ø  Znał metody izolowania efektów programu szkoleniowego

Ø  Świadomy, w jakich sytuacjach może zastosować odpowiednie metody

 

Ø  Studium przypadku

Ø  Dyskusja

Ø  Prezentacja

 

 

 

 

 

 

 

3 h
4. Przekształcanie efektów programu w wartości pieniężne

 

Ø  Metody konwersji danych

Ø  Ocena wiarygodności metod konwersji

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 

Ø  Wiedział, w jaki sposób  przekształca się efekty programu na wartości finansowe

Ø  Umiał dokonać konwersji danych

 

 

Ø  Studium przypadku

Ø  Dyskusja

Ø  Ćwiczenie praktyczne

Ø  Prezentacja

 

Ø   

2 h
5. Klasyfikacja i kalkulacja kosztów programu

 

Ø  Znaczenie kosztów całkowitych

Ø  Kategorie kosztów

Ø  Identyfikacja i monitorowanie kosztów odpowiedniego programu

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 

Ø  Umiał klasyfikować koszty programu

 

 

 

Ø  Studium przypadku

Ø  Dyskusja

Ø  Prezentacja

 

 

1 h
6. Implementacja ROI

Ø  Interpretacja wskaźnika ROI

Ø  Informowanie o wynikach

Ø  Identyfikacja i usuwanie barier dla realizacji procesu ROI

Ø  Prognozowanie ROI

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 

Ø  Umiał zaplanować proces wdrożenia metodologii ROI

 

 

Ø  Studium przypadku

Ø  Dyskusja

Ø  Ćwiczenie praktyczne

Ø  Prezentacja

 

 

1,5 h

Czym właściwie jest ROI?

Wielu z Was wchodząc na tę stronę pewnie zastanawia się, czym właściwie jest ROI i dlaczego warto poznać tę metodę. W skrócie – to najbardziej wiarygodna metoda obliczania zwrotu z inwestycję w szkolenia, programy rozwojowe czy w procesy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.  Autorem jest dr Jack J. Phillips. W Polsce najbardziej doświadczoną i certyfikowaną konsultantką ROI współpracującą z Jackiem I Patti Phillips jest dr Małgorzata Mitoraj Jaroszek.

 W czym może Ci pomóc ROI?

Dzięki tej metodzie będziesz mógł przedstawić osobom decyzyjnym w organizacji zmiany, które wystąpiły po projekcie szkoleniowym, nie tylko na poziomie reakcji, ale także na poziomie wskaźników biznesowych. Jak to zrobić? Zainteresowany? O tym w kolejnym wpisie