Certyfikowane szkolenia ROI

 

Certyfikacja ROI jest kompleksowym procesem zdobycia umiejętności i wiedzy dotyczącej oceny projektów różnego rodzaju. Program obejmuje 5-dniowy warsztat dotyczący metodologii ROI oraz wsparcie w trakcie wdrożenia ROI w organizacji.

Jednym z najtrudniejszych wyzwań stojących przed organizacją jest ocena rezultatów  projektów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Metodologia ROI, opracowana przez dr. Jacka J. Phillipsa i dr. Patti P. Phillips prezentuje dokładne, wiarygodne podejście do rozwiązania kwestii zwrotu z inwestycji. Metodologia ROI została wdrożona w ponad 50 krajach i jest wiodącym podejściem, jeśli chodzi o ocenę efektywności projektów HR.

Imię i nazwisko (wymagane)

Firma

Adres email (wymagane)

Temat

Pytanie o certyfikację

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w niniejszym zgłoszeniu do celów związanych z organizacją, obsługą i realizacją szkoleń realizowanych przez Training for Development - ROI Instytut Polska zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2135.*


Zapraszamy również na 2-dniowe szkolenia dotyczące zagadnienia ROI. Realizujemy je w formie otwartej lub zamkniętej.

PROGRAM SZKOLENIA – ROI (RETURN ON INVESTMENT) szkolenie na licencji ROI Institute

CELE SZKOLENIA 

Po zakończeniu warsztatów, uczestnicy powinni umieć:

 • Przygotować analizę biznesową dla ROI
 • Opracować cele programu na wszystkich poziomach
 • Wyjaśnić jak działa ROI
 • Identyfikować 12 zasad prowadzenia projektu ROI
 • Opisać 10 kroków w metodologii ROI
 • Zaplanować kroki wdrożenia ROI

W ciągu dwóch tygodni po zakończeniu warsztatów, uczestnicy powinni umieć:

 • Poprowadzić spotkanie dotyczące ROI dla decydentów
 • Opracować cele na poziomie 3 i 4 konkretnych programów szkoleniowych

ZAGADNIENIE


1. Czym jest ROI?
 • Co oznacza wartość inwestycji szkoleniowej?
 • „Nowa” definicja wartości
 • Metodologia ROI
 • Kalkulacja ROI
 • 5 elementów, które składają się na system oceny
 • 12 kluczowych zasad ROI

2. Planowanie ROI
 • Kryteria wyboru programów szkoleniowych do oceny na 4 lub 5 poziomie
 • Precyzowanie celów szkoleniowych na poszczególnych etapach oceny
 • Łańcuch wpływu
 • Model V-powiązanie analizy potrzeb biznesowych z oceną efektywności
 • Gromadzenie danych w trakcie i po zakończeniu programu
 • Wybór odpowiednich metod gromadzenia danych
 • Czynniki wpływające na gromadzenie danych
 • Analiza planu ROI

3. Izolowanie efektów szkolenia
 • Metody izolowania efektów szkolenia
 • Wykorzystanie metody grup kontrolnych
 • Analiza trendu
 • Szacowanie
 • Wiarygodność wskaźników

4. Przekształcanie efektów programu w wartości pieniężne
 • Metody konwersji danych
 • Ocena wiarygodności metod konwersji

5. Klasyfikacja i kalkulacja kosztów programu
 • Znaczenie kosztów całkowitych
 • Kategorie kosztów
 • Identyfikacja i monitorowanie kosztów odpowiedniego programu

6. Implementacja ROI
 • Interpretacja wskaźnika ROI
 • Informowanie o wynikach
 • Identyfikacja i usuwanie barier dla realizacji procesu ROI
 • Prognozowanie ROI